Полуремаркета


Нормалното полуремарке (трейлър) представлява ремарке, което няма собствена предна ос, поради което немалка част от товара лежи върху теглещото превозно средство (влекача). Полуремаркето се свързва с куплунга на влекача посредством шенкелов болт. Тогава се говори за комбинация от влекач и полуремарке. За да се съкрати времето за товарене и разтоварване, с един влекач могат да се използват няколко полуремаркета, така че шофьорът и влекачът да не престояват на едно място. В зависимост от употребата влекачите се предлагат в много разновидности. За общи нужди се използват полуремаркета с брезент. В тях стоката остава чиста и суха по време на превоза. Полуремаркетата за превоз на контейнери имат конструкция с една или повече платформи, на които могат да бъдат поставени контейнерите. За превоз на високи предмети се използва платформи с ниски товарни площадки. Обикновеният силоз представлява резервоар за насипни или наливни товари във вид на прахове или зърнести продукти като зърнени култури, въглища, цимент, фураж, пясък, чакъл и изкуствен тор. Идеално решение за улесняване на товаро-разтоварването на тежки обекти представлява полуремаркето с Walking Floor.

BE-полуремаркетата могат да се управляват със свидетелства категория BE и се предлагат с вместимости и дължини, далеч надвишаващи тези на обикновените ремаркета. Възможни са дължини до над 12 метра и брутно тегло от приблизително 10000 kg. Затова за много предприятия решението се крие в BE-полуремаркетата.

 

 
Аз говоря български Skype Обадете ми се


 
Kleyn Vans on Facebook Kleyn Vans on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Vans on LinkedIn