Walking Floor


Moving-floor или още moving-floor е полуремарке с практичен механичен под от плоскости, с който тежки товари могат да бъдат предвижвани напред или назад в товарното помещение. Moving floor е разделен на три групи тесни подови плоскости, чрез които всяка от третините от пода е свързана с другите и може да се движи самостоятелно напред и назад. Чрез хидравлично задвижване плоскостите на moving floor могат да се местят леко напред и назад. При едновременно движение на всички плоскости товарът се премества в съответната посока. Издърпването на плоскостите наобратно, при което товарът не се мести, става чрез издърпването на групите плоскости една по една. Така се изтегля само една трета от плоскостите, поради което товарът остава да лежи върху другите две трети.

Процесът на moving floor протича по следния начин:

стъпка 1: Изтегля се първата група плоскости (това са първите плоскости от всяка група от три). (Товарът не се движи.)
стъпка 2: Изтегля се втората група плоскости (това са вторите плоскости от всяка група от три). (Товарът не се движи.)
стъпка 3: Изтегля се третата група плоскости (това са третите плоскости от всяка група от три). (Товарът не се движи.)
стъпка 4: Всички плоскости се движат едновременно. Товарът се премества към страната на разтоварване или на товарене.

 

 
Аз говоря български Skype Обадете ми се


 
Kleyn Vans on Facebook Kleyn Vans on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Vans on LinkedIn