Vans: Хладилен автомобил


За продукти, които трябва да бъдат превозвани при постоянен контрол на температурата, например цветя, зеленчуци и сладолед, съществуват изолираните автомобили или хладилни автомобили. Подът, стените и таванът на хладилния автомобил са пълни с изолиращ материал, най-често полиуретан. Почти всички изолирани полуремаркета и камиони са снабдени с хладилен агрегат, който задвижва въздуха в товарното помещение. Тогава говорим за хладилен камион или хладилен автомобил. Противно на това, което предполага името, този агрегат може и да затопля Повечето хладилни агрегати и надстройки са с обхват от -20°C до +20°C. Изолираната надстройка най-често се изработва с твърди стени с врати. Хладилните автомобили могат да са оборудвани и със странични плъзгащи се врати. Все пак те не могат да получат типово одобрение за превоз на продукти, които трябва да бъдат транспортирани под точката на замръзване.

За превоз на лесноразвалими стоки (предимно хранителни стоки) Европа е съставила списък с изисквания, на които превозното средство да отговаря. Тези превозни средства се одобряват от здравни служби, разполагащи със специални пълномощия. Списъкът с изисквания е съставен от ATP Europe. Затова говорим за ATP-сертификат.

При марката ATP са възможни три категории.

FRA: За хладилни камиони, снабдени с хладилно оборудване, чрез което температурата може да бъде настройвана от +12˚C до 0˚C вкл. при средна температура на въздуха +30˚C.

FRB: За хладилни камиони, снабдени с хладилно оборудване, чрез което температурата може да бъде настройвана от +12˚C до -10˚C вкл. при средна температура на въздуха +30˚C.

FRC: За хладилни камиони, снабдени с хладилно оборудване, чрез което температурата може да бъде настройвана от +12˚C до -20˚C вкл. при средна температура на въздуха +30˚C.

Повечето хладилни автомобили са сертифицирани с FRC. Затова при описанието на даден хладилен автомобил често стои съкращението ATP-FRC. При марката FRC е важно да се съблюдава валидността. Например FRC 6-2011 означава, че сертификатът е валиден до м. юни 2011 г.

 

 
Аз говоря български Skype Обадете ми се


 
Kleyn Vans on Facebook Kleyn Vans on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Vans on LinkedIn